Genetická vyšetření

Filtrovat dle názvu:

Vyšetření karyotypu páru, prekoncepční diagnostika

Vyšetření karyotypu ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) u pacientů plánujících rodičovství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

CarrierTest - prekoncepční panel s kompatibilitou partnera

CarrierTest je panelové NGS vyšetření selektovaných regionů s dopadem na plodnost rodičů a zdraví potomků s využitím dat z exomových knihoven. Vyšetřuje skryté přenašečství klíčových mutací recesivních genů způsobujících více než 60 genetických chorob a stavů.

Kdy objednat tento test: Prekoncepční test pro partnerské páry - indikace CarrierTestu pro oba partnery v páru včetně vzájemné kompatibility (více viz Detailní informace o testu).

Materiál:

Periferní krev, Izolovaná DNA z krve

Doba vyšetření:

6 týdnů

STATIM

3 týdny

Prediktivní testování - partner je nositel mutace genu z CarrierTestu (vč. kompatibility páru)

CarrierTest je panelové NGS vyšetření selektovaných regionů s využitím dat z exomových knihoven.

Kdy tento test použít: Partner je již známý nositel mutace genu zjištěné v naší laboratoři CarrierTestem, proto je u pacienta indikováno vyšetření všech mutací daného genu, které se provede také metodou CarrierTest a bude provedena i kompatibilita obou partnerů.

Materiál:

Periferní krev, Izolovaná DNA z krve

Doba vyšetření:

6 týdnů

STATIM

3 týdny

Vyšetření karyotypu pacienta, prekoncepční diagnostika

Vyšetření karyotypu ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) u pacientů plánujících rodičovství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

CarrierTest - prekoncepční panel

CarrierTest je panelové NGS vyšetření selektovaných regionů s využitím dat z exomových knihoven. Vyšetřuje skryté přenašečství klíčových mutací recesivních genů způsobujících více než 60 genetických chorob a stavů s dopadem na plodnost rodičů a zdraví potomků.
Prekoncepční genetické vyšetření jedné osoby bez partnera (single).

Materiál:

Periferní krev, Izolovaná DNA z krve

Doba vyšetření:

6 týdnů

STATIM

3 týdny

Vyšetření získaných chromozomálních aberací

Vyšetření slouží ke stanovení frekvence získaných chromozomálních aberací v lymfocytech periferní krve.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

2-8 týdnů