GENNET s GNTlabs na konferenci Kaprasův memoriál 2024

Velmi nás těší aktivní účast našich odborníků na konferenci klinické genetiky Kaprasův den 2024. Zástupci GENNET a GNTlabs aktivně přispěli do programu konference našimi vlastními výsledky a s předními odborníky v oblasti genetiky sdíleli přednášky na téma:

  • Validace kontingentního NIPT screeningu (Koudová M., Stejskal D., Smetanová D., Bittóová M., Trková M., Zembol F. )
  • PGT-M u pacientů v riziku Huntingtonovy choroby, nebo jiných autosomálně dominantních onemocnění s pozdními projevy (Horák J., Račochová E., Koudová M., Stejskal D.)​
Obrázek