Náš tým

Fotografie
Obrázek
Ing. Michal Fazekaš
Celé jméno
Ing. Michal Fazekaš
Pozice
Generální ředitel GNTlabs
Telefonní číslo
Medailonek
Ing. Michal Fazekaš
Michal Fazekaš působí v GENNET od roku 2015. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou. Své znalosti získával nejdřív v oblasti finančního auditu společnosti EY a dále ve společnosti Fortuna, kde se zaměřoval na oblast controllingu a reportingu pro Burzu cenných papírů. Po svém nástupu vykonával v GENNET funkci finančního ředitele, v roce 2023 byl jmenován na pozici generálního ředitele.
Fotografie
Obrázek
MUDr. David Stejskal
Celé jméno
MUDr. David Stejskal
Pozice
Zakladatel a vizionář
Telefonní číslo
Medailonek
MUDr. David Stejskal
MUDr. David Stejskal absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1975. Po základní pediatrické praxi v Jeseníku pracoval od roku 1979 na katedře biologie Fakulty všeobecného lékařství a genetickém oddělení první fakultní nemocnice v Praze. Studoval na kalifornské univerzitě v Los Angeles a Bartholomew's Medical School v Londýne. Jeho specializací je prenatální screening vrozených vad, prenatální diagnostika a molekulární genetika. V roce 1996 založil Centrum lékařské genetiky GENNET, které bylo roku 2006 doplněno o pracoviště reprodukční medicíny. Roku 2016 se GENNET stal součástí mezinárodní skupiny center reprodukční medicíny FutureLife a nově založených laboratoří GNTlabs by GENNET, která patří k největším a nejmodernějším laboratořím v Evropě.
Fotografie
Obrázek
MUDr. Monika Koudová, MBA
Celé jméno
MUDr. Monika Koudová, MBA
Pozice
Odborná ředitelka GNTlabs
Telefonní číslo
Medailonek
MUDr. Monika Koudová, MBA

MUDr. Monika Koudová působí jako odborná ředitelka laboratoří GNTlabs by GENNET a je vedoucí lékařkou genetického programu. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 25letou praxí. Je držitelem Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a American Society of Human Genetics (ASHG).

Fotografie
Obrázek
Mgr. Petr Klempt
Celé jméno
Mgr. Petr Klempt
Pozice
Manažer laboratoří GNTlabs
Telefonní číslo
Medailonek
Mgr. Petr Klempt
Mgr. Petr Klempt vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia pracoval v laboratoři jako vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a posléze v ústavu BIOCEV. V roce 2017 nastoupil do GeneTiCA s.r.o jako aplikační specialista v oddělení technické podpory. Po dvou letech se stal součástí projektového týmu Institute of Applied Biotechnologies, kde následně zastával pozici výkonného ředitele. V roce 2021 působil jako NGS specialista v kooperativním projektu firem GeneTiCA & Institute of Applied Biotechnologies, kde se podílel na vývoji a zavádění postupů a technologií do diagnostických laboratoří. V současně době je manažerem genetických laboratoří GNTlabs by GENNET. Podílel se několika vědeckých publikacích.
Fotografie
Obrázek
Zuzana Valentová
Celé jméno
Zuzana Valentová
Pozice
Manažer kvality laboratoří GNTlabs
Telefonní číslo
Fotografie
Obrázek
Mgr. Martina Bittóová, MBA
Celé jméno
Mgr. Martina Bittóová, MBA
Pozice
Vedoucí laboratoří lékařské genetiky GNTlabs
Telefonní číslo
Medailonek
Mgr. Martina Bittóová, MBA

Mgr. Martina Bittóová, MBA, je vedoucí molekulárně genetické laboratoře GNTlabs by GENNET. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Molekulární biologie a genetika. V roce 2006 získala specializovanou způsobilost (atestaci) v oboru vyšetřovacích metod v lékařské genetice a molekulární genetice a v roce 2011 byla jmenována soudním znalcem v oboru zdravotnictví, se specializací na testy otcovství metodou analýzy DNA. Dále je absolventkou programu MBA Management ve zdravotnictví. Paní magistra má bohaté zkušenosti z předchozích zdravotnických pracovišť a genetických laboratoří. Zabývá se řízením provozu v laboratoři, zaváděním nových metod do praxe a prováděním a vyhodnocováním diagnostických genetických testů za účelem prevence geneticky podmíněných nemocí. Jako soudní znalec provádí paternitní genetické analýzy – testy otcovství a vyhotovuje znalecké posudky.