Genetická vyšetření

Filtrovat dle názvu:
 • Vše
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Filtr

Indikující odbornost

Testy hrazené ze ZP

Testy bez úhrady ZP

Pohlaví

Příprava PGT pacientka

Vyšetření DNA pacientky metodou karyomapping (SNP array) za účelem stanovení rodičovského původu úseků chromozomů u vyšetřovaných embryí a k případné detekci různých typů genetických poruch, včetně monogenních.

Materiál:

Periferní krev, Bukální stěr …
Periferní krev, Bukální stěr, Izolovaná DNA z krve

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

2 týdny

Příprava PGT partner

Vyšetření DNA partnera pacientky metodou karyomapping (SNP array) za účelem stanovení rodičovského původu úseků chromozomů u vyšetřovaných embryí a k případné detekci různých typů genetických poruch, včetně monogenních.

Materiál:

Periferní krev, Bukální stěr …
Periferní krev, Bukální stěr, Izolovaná DNA z krve, Izolovaná DNA ze choriových klků, Izolovaná DNA z plodové vody, Izolovaná DNA z kordocentézy, Izolovaná DNA produktu koncepce

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

2 týdny

Příprava PGT příbuzní

Vyšetření DNA příbuzných pacientky metodou karyomapping ( SNP array) za účelem stanovení rodičovského původu úseků chromozomů u vyšetřovaných embryí a k případné detekci různých typů genetických poruch, včetně monogenních.

Materiál:

Periferní krev, Bukální stěr …
Periferní krev, Bukální stěr, Izolovaná DNA z krve

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

2 týdny

PGT - aneuploidie (PGT-A)

Preimplantační genetické testování aneuploidií u embryí metodou NGS s cílem posoudit jejich vhodnost k transferu a vyloučit z něj neživotaschopná embrya.

Materiál:

Trofektoderm, Amplifikovaná DNA z trofektodermu

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

2 týdny

PGT - strukturní chromozomová vada (PGT-SR)

Preimplantační genetické testování strukturních chromozomových vad u embryí s cílem identifikovat nebalancovaná a aneuploidní embrya a vyloučit je z transferu. Dle typu a velikosti strukturní chromozomové vady se provádí buď metodou NGS, anebo SNP array.

Materiál:

Trofektoderm, Amplifikovaná DNA z trofektodermu

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

2 týdny

PGT - monogenní choroba (PGT‑M)

Preimplantační genetické testování monogenních chorob u embryí metodou karyomapping (SNP array) s cílem určit jejich genotyp a vyšetřit aneuploidie. Embrya nesoucí genotyp spojený s rozvojem genetického onemocnění, nebo odchylku v počtu chromozomů nejsou doporučena k transferu.

Materiál:

Trofektoderm, Amplifikovaná DNA z trofektodermu

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

2 týdny