Genetická vyšetření

Filtrovat dle názvu:

Vyšetření karyotypu páru, prekoncepční diagnostika

Vyšetření karyotypu ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) u pacientů plánujících rodičovství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

Vyšetření karyotypu pacienta, prekoncepční diagnostika

Vyšetření karyotypu ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) u pacientů plánujících rodičovství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

Vyšetření získaných chromozomálních aberací

Vyšetření slouží ke stanovení frekvence získaných chromozomálních aberací v lymfocytech periferní krve.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

2-8 týdnů

Průkaz aberací metodou FISH

Genetické vyšetření k upřesnění strukturní chromozomové aberace nebo k přesné kvantifikaci mozaicismu ve vzorku.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

1 týden

Vyšetření karyotypu u kandidáta dárcovství gamet

Slouží k určení karyotypu klasickými cytogenetickými metodami ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) dárce gamet.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

Kaskádové prenatální vyšetření plodu s vyloučením maternální kontaminace

Kaskádové vyšetření aneuploidií plodu z materiálu po invazivním prenatálním vyšetření pomocí metod QF-PCR a array s vyloučením maternální kontaminace. V případě potřeby doplněno vyšetřením karyotypu plodu.

Materiál:

Choriové klky, Plodová voda …
Choriové klky, Plodová voda, Pupečníková krev, Izolovaná DNA ze choriových klků, Izolovaná DNA z plodové vody, Izolovaná DNA z kordocentézy, Izolovaná DNA z kultivovaných buněk