Genetická vyšetření

Filtrovat dle názvu:
 • Vše
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Vyšetření karyotypu páru, prekoncepční diagnostika

Vyšetření karyotypu ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) u pacientů plánujících rodičovství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

Vyšetření karyotypu pacienta, prekoncepční diagnostika

Vyšetření karyotypu ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) u pacientů plánujících rodičovství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

Vyšetření získaných chromozomálních aberací

Vyšetření slouží ke stanovení frekvence získaných chromozomálních aberací v lymfocytech periferní krve.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

2-8 týdnů

Průkaz aberací metodou FISH

Genetické vyšetření k upřesnění strukturní chromozomové aberace nebo k přesné kvantifikaci mozaicismu ve vzorku.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

4 týdny

STATIM

1 týden

Vyšetření karyotypu u kandidáta dárcovství gamet

Slouží k určení karyotypu klasickými cytogenetickými metodami ke stanovení početních i strukturních chromozomálních aberací (odchylek) dárce gamet.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

8 týdnů

STATIM

4 týdny

Kaskádové prenatální vyšetření plodu s vyloučením maternální kontaminace

Kaskádové vyšetření aneuploidií plodu z materiálu po invazivním prenatálním vyšetření pomocí metod QF-PCR a array s vyloučením maternální kontaminace. V případě potřeby doplněno vyšetřením karyotypu plodu.

Materiál:

Choriové klky, Plodová voda …
Choriové klky, Plodová voda, Pupečníková krev, Izolovaná DNA ze choriových klků, Izolovaná DNA z plodové vody, Izolovaná DNA z kordocentézy, Izolovaná DNA z kultivovaných buněk