Genetická vyšetření

Filtrovat dle názvu:

PRENASCAN

Screeningové vyšetření volné fetální DNA (cfDNA) z krve těhotné ženy za účelem detekce aneuploidií pohlavních i nepohlavních chromozomů plodu a jeho pohlaví. Od 10. týdne těhotenství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

2 týdny

STATIM

1 týden

cfDNA test GENNET

Screeningové vyšetření volné fetální DNA (cfDNA) z krve těhotné ženy za účelem detekce aneuploidií pohlavních i nepohlavních chromozomů plodu a jeho pohlaví. Od 10. týdne těhotenství.

Materiál:

Periferní krev

Doba vyšetření:

2 týdny

STATIM

1 týden

Kaskádové prenatální vyšetření plodu s vyloučením maternální kontaminace

Kaskádové vyšetření aneuploidií plodu z materiálu po invazivním prenatálním vyšetření pomocí metod QF-PCR a array s vyloučením maternální kontaminace. V případě potřeby doplněno vyšetřením karyotypu plodu.

Materiál:

Choriové klky, Plodová voda …
Choriové klky, Plodová voda, Pupečníková krev, Izolovaná DNA ze choriových klků, Izolovaná DNA z plodové vody, Izolovaná DNA z kordocentézy, Izolovaná DNA z kultivovaných buněk

QF-PCR vyšetření aneuploidií chromozomů č. 13, 18, 21, X a Y

Rychlé diagnostické vyšetření prenatálních vzorků slouží k stanovení aneuploidií chromozomů 13, 18, 21 a pohlavních chromozomů pomocí QF-PCR.

Materiál:

Choriové klky, Plodová voda …
Choriové klky, Plodová voda, Pupečníková krev, Izolovaná DNA ze choriových klků, Izolovaná DNA z plodové vody, Izolovaná DNA z kordocentézy, Izolovaná DNA z kultivovaných buněk

STATIM

2 dny

Vyšetření maternální kontaminace

Vyšetření maternální kontaminace materiálu po odběru invazivními technikami, pomocí QF-PCR.

Materiál:

Periferní krev, Izolovaná DNA z krve

STATIM

2 dny

Vyšetření microArray technikou (SNP array)

Vyšetření metodou SNP array k celogenomové detekci submikroskopických chromozomálních aberací (delecí a/nebo duplikací) u vzorků prenatálního původu.

Materiál:

Choriové klky, Plodová voda …
Choriové klky, Plodová voda, Pupečníková krev, Izolovaná DNA ze choriových klků, Izolovaná DNA z plodové vody, Izolovaná DNA z kordocentézy, Izolovaná DNA z kultivovaných buněk