Průkaz aberací metodou FISH

Test hrazený ze ZP:
ANO
Pohlaví:
Žena/Muž
Materiál:
Periferní krev
Doba vyšetření:
4 týdny
STATIM:
1 týden

Materiál:

Periferní krev pro kultivaci | 1x 4 ml nesrážlivé krve v heparinu
Skladování po vyšetření: 3 dny 2 – 8°C

Rychlý popis testu:

Genetické vyšetření k upřesnění strukturní chromozomové aberace nebo k přesné kvantifikaci mozaicismu ve vzorku.

Detailní informace o testu:

Metoda FISH (Fluorescenční in-situ hybridizace) využívá principu hybridizace dvouřetězcové DNA a fluorescenční mikroskopie. DNA sonda je připravena ze specifické oblasti genomu člověka a je označena kovalentně připojeným fluorescenčním barvivem. Různá fluorescenční barviva se liší excitačními a emisními vlnovými délkami. Nasnímáním buněčných jader v různých fluorescenčních kanálech je pak vyhodnocen počet fluorescenčních signálů pro jednotlivé chromozomy, nebo jejich části a to v jednotlivých buňkách a celkově u vzorku.