Mikrodelece chromozomu Y - AZFa, AZFb, AZFc vč. SRY

Test hrazený ze ZP:
ANO
Pohlaví:
Muž
Materiál:
Periferní krev, Izolovaná DNA z krve
Doba vyšetření:
3 týdny
STATIM:
1 týden

Materiál:

Periferní krev | 1x 3 ml plné krve v K3 EDTA zkumavce
Skladování po vyšetření: týden po vydání zprávy 2 – 8°C
Izolovaná DNA z krve | 10-100 ng/μL izolované DNA z krve v PCR zkumavce o objemu min. 15 µl.
Skladování po vyšetření: skladuje se v archivu DNA bez omezení 15°C

Rychlý popis testu:

Vyšetření mikrodelecí v oblasti AZF (azoospermia factors) chromozomu Y (AZFa, AZFb, AZFc) pomocí fragmentační analýzy.

Detailní informace o testu:

Mužská neplodnost je v určitých případech vyvolaná přítomností mikrodelecí v tzv. AZF oblasti (lokalizace Yq11.3). Frekvence jejich výskytu se odhaduje na 1/4 000 živě narozených mužů, ale jejich zastoupení se signifikantně zvyšuje ve skupině neplodných mužů. Oblast AZF je rozdělena do tří podoblastí označovaných jako AZFa, AZFb, AZFc. Geny vyskytující se v tomto úseku se účastní procesu spermatogeneze a jsou nezbytné pro mužskou reprodukci.